Geçmişten Günümüze

Spread the love

Ülkemizde resfebenin geçimişini araştırdığımızda karşımıza Resimli Dünya Dergisi¹ ve Aydede Dergisi çıkmaktadır. Resimli Dünya Dergisinde, resfebe için “Resimli Muamma” sorusu şeklinde ifade edildiği Sarıkaya tarafından belirtilmiştir. Sarıkaya, bu bulmaca için makalesinde şöyle bahsetmiştir.”Resimli Muamma sorusu ise günümüzde Resfebe olarak adlandırılan oyunun aynısıdır.”(Sarıkaya,2018,s.19)

Zeğerek, makalesine²  “Aydede Dergisi’nin 1948 yılındaki sayılarında yayınlanan ve ‘fikir oylama için bir bulmaca’ ismi verilern bulmacaların birer rebus örneği olması dikkat çekicidir.” demiştir.

¹Sarıkaya, M. (2018). “Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk YıllarındaYayınlanan Çocuk Dergilerindeki“Akıl Oyunları Orneklerı̇, Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi http://dergipark.gov.tr/download/article-file/615891, (10 Şubat 2019).

²Zeğerek, E. C. (2019). Tarihsel surecte rebus ve kullanım alanları. YEDİ: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, Yaz 2019 (22), s. 31-40,Derleme Makale

 

Resfebenin günümüzde popülerleşmesine zemin hazırlayan, bizlerin bu bulmaca türüyle tanışmamızı sağlayan ne peki? Hiç merak ettiniz mi? Cihan Altay ile makalemize burdan ulaşabilirsiniz.https://www.resfebekutuphanesi.com/2021/02/22/cihan-altay-ve-resfebenin-turkiyede-populerlesmesi/

Tüm hakları saklıdır®ResfebeKütüphanesi2018

error: Content is protected !!